Copyright

Levade ICT BV

Copyright © 2010 Levade ICT BV – All rights reserved
No part of this website may be reproduced, stored in a database and / or  published in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,  recording or otherwise without the prior written permission of the publisher  Levade ICT BV
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige  wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige  andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever  Levade ICT BV. Please, do not make illegal copies of the software or associated (printed or  electronic) documentation!


Copyright and ownership

Levade ICT BV Bodegraven, The Netherlands +31-172-685101 www.levade-ict.nl informatie@levade-ict.nl

Handelsmerken

The following names are internationally registered trademarks and / or  trademarks of Levade ICT BV, based in Netherlands:
 • The Reporting Factory ®;
 • FactIS ®;
 • FactsCloud ®;
 • FactsDesign ®;
 • FactsDistribution ®;
 • ExploreFacts ®,
 • DesignFacts ®,
 • GetFacts ®.
 • ProcessFacts ®;
 • ScheduleFacts ®;
 • FactsLibrary ®;
 • FactsViewer ®;
 • FactsCloud ®;
 • FactsCloudMail ®,
 • FactsCloudMobile ®,
 • FactsApp ®.
 • FactsDroid ®.
 • FactsWin ®.
 • TwitFacts ®.
 • BookFacts ®.
 • LinkFacts ®.
Alle bijbehorende en in de software en schriftelijke en elektronische  documentatie gebruikte logo’s en icons zijn geregistreerde handels-/beeldmerken  van Levade ICT BV, gehuisvest in Nederland. Windows ®, Windows Vista ®, Microsoft ® en Excel ® are registered trademarks of Microsoft Corporation in  the USA and other countries. Adobe ®, Adobe Acrobat ®, en PDF ®  are registered trademarks of Adobe  Systems Incorporated. Several other names in our software and documentation are registered trademarks  and logos of their respective owners.
© Copyright Levade ICT BV, all rights reserved, alle rechten  voorbehouden